BETÁNIA: DOMOV JEŽIŠOVÝCH PRIATEĽOV

 záznam z autorskej prezentácie knihy o pilieroch rodinnej spirituality

o. José Granados

  https://youtu.be/j6hPbKq_x70

Produkty

BETÁNIA: domov Ježišových priateľov

Piliere rodinnej spirituality

Kniha pôvodne vznikla ako študijný materiál pre manželské stretnutia. Je určená bežnému čitateľovi a osobitne (mladým) rodinám, ktoré chcú naplno žiť svoje manželstvo a neušlo im, že manželstvo je povolaním k láske, a teda cestou k svätosti.

Rodiny z Betánie

Rodiny z Betánie

Rodiny z Betánie

Rodiny z Betánie je asociácia rodín sprevádzaná kňazmi z mladého rehoľného inštitútu Učeníkov Sŕdc Ježiša a Márie.
Táto rodina rodín rozvíja svoju činnosť najmä v španielskych mestách Madrid a Barcelona. Ponúka zázemie, v ktorom môže rodina realizovať svoje poslanie, žiť kresťanský a teda plnohodnotný a skutočný rodinný život.
www.familiasdebetania.org

Betania: domov Ježišových priateľov je neoficiálnou regulou tejto asociácie a referenčným textom pre jej členov pri napĺňaní svojho poslania.

Učeníci Sŕdc Ježiša a Márie

Učeníci Sŕdc Ježiša a Márie

Učeníci Sŕdc Ježiša a Márie (DCJM) je kňazský rehoľný inštitút diecézneho práva so sídlom v meste Cuenca, Španielsko. Komunity má v Španielsku (Madrid) a v Spojených Štátoch Amerických (Denver a Arlington).
Učeníci sa charakterizujú láskou k rodine a k ľudskej láske, ktorú prijali od svätého Jána Pavla II. a ignaciánskou spiritualitou.
www.dcjm.org

Kniha Betania vychádza aj vďaka Akadémií Karola Wojtylu.

Kontakt

Pre viac informácií o Rodinách z Betanie alebo o Učeníkoch môžete napísať na info@rodinyzbetanie.sk.